دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۴۴ ب.ظ

۲۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

شهید حسن نوزنگ

                                             

                                               شهید حسن نوزنگ

                                                  نام پدر: حیدر

                                                  نام مادر: معصومه

                                                  تحصیلات: تکمیلی نهضت

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم 

                                                  محل شهادت: جبهه ی فاو

                                                  عضویت: بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۳۷

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۲/۱۸

                                                  وضعیت تاهل: متاهل

                                                   تعداد فرزندان: ۲ پسر و ۲ دختر

                                                  وضعیت اشتغال: کارگر

                                                  عملیات: والفجر ۸

                                    وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید حسن منصوری

                      

                                              شهید حسن منصوری

                                                  نام پدر: علی

                                                  نام مادر: خیری

                                                  تحصیلات: دوم ابتدایی

                                                  محل تولد: آبدان 

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: جبهه ی دب حردان

                                                  عضویت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۳۹

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۷/۱۸

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: سرباز

                                                  عملیات: .........

                                    وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید رسول مقاتلی

                                                

                                               شهید رسول مقاتلی

                                                  نام پدر: غلامرضا

                                                  نام مادر: آمنه شیخی

                                                  تحصیلات: پنجم ابتدایی

                                                  محل تولد: سرمستان

                                                  محل دفن: بهشت شهدای دوراهک

                                                  محل شهادت: جبهه ی آبادان

                                                  عضویت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۳۴

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۷/۵

                                                  وضعیت تاهل: متاهل

                                                   تعداد فرزندان: یک پسر

                                                  وضعیت اشتغال: پاسدار

                                                  عملیات: ثامن الائمه

                                    وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید کنعان محمدی

                                

                                                شهید کنعان محمدی

                                                  نام پدر: موسی 

                                                  نام مادر: گلشا کمالی

                                                  تحصیلات: پنجم ابتدایی

                                                  محل تولد: باغان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: جبهه ی آبادان

                                                  عضویت: بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۵

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۴

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: کشاورز

                                                  عملیات: کربلای ۴

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید عبدالحسین گنخکی

                                

                                               شهید عبدالحسین گنخکی

                                                  نام پدر: مراد

                                                  نام مادر: ملکی فرخی پور

                                                  تحصیلات: دوم نهضت

                                                  محل تولد: مردوا

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: شلمچه

                                                  عضویت: بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۵۱

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۲/۱۱

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: کشاورز

                                                  عملیات: جبهه ی شلمچه

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید منصور کرمی

                                       

                                              شهید منصور کرمی

                                                  نام پدر: حسین

                                                  نام مادر: هاجر دیدار

                                                  تحصیلات: دوم دبیرستان

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: جاده اهوازـ خرمشهر(تک دشمن)

                                                  عضویت: بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۵۰

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۵/۲

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: دانش آموز

                                                  عملیات: جبهه ی شلمچه

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید عبدالله کرمی

                            

                                                شهید عبدالله کرمی

                                                  نام پدر: غلام

                                                  نام مادر: بسی چتر سیما 

                                                  تحصیلات: بی سواد

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: جاده اهوازـ خرمشهر

                                                  عضویت: سرباز

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۰

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۲

                                                  وضعیت تاهل: متاهل

                                                   تعداد فرزندان: ......

                                                  وضعیت اشتغال: کارگر

                                                  عملیات: بیت المقدس

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید عسکر عسکری

                               

                                             شهید عسکر عسکری

                                                  نام پدر: حسن

                                                  نام مادر: بانو منصوری منش 

                                                  تحصیلات: ابتدایی

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: جبهه عین خوش

                                                  عضویت: بسیجی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۸

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۸/۲۰

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: کارگر

                                                  عملیات: محرم

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید احمد ظلی نیا

                                                 

                                             شهید احمد ظلی نیا

                                                  نام پدر: احمد

                                                  نام مادر: زینب 

                                                  تحصیلات: ابتدایی

                                                  محل تولد: خرگونه

                                                  محل دفن: بهشت شهدای احمد آباد

                                                  محل شهادت: جبهه عین خوش

                                                  عضویت: بسیجی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۶

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۸/۲۰

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: ..........

                                                  عملیات: محرم

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید محمود سهولی

                                

                                              شهید محمود سهولی

                                                  نام پدر: محمد

                                                  نام مادر: زینب احمد زاده

                                                  تحصیلات: سوم ابتدایی

                                                  محل تولد: ملا سالمی

                                                  محل دفن: گلزار شهدای دوراهک

                                                  محل شهادت: منطقه ی طلائیه

                                                  عضویت: بسیج  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۴

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۲۷

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: پاسدار

                                                  عملیات: خیبر

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب