چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۰۵:۰۵ ق.ظ

شهید محمود سهولی

                                

                                              شهید محمود سهولی

                                                  نام پدر: محمد

                                                  نام مادر: زینب احمد زاده

                                                  تحصیلات: سوم ابتدایی

                                                  محل تولد: ملا سالمی

                                                  محل دفن: گلزار شهدای دوراهک

                                                  محل شهادت: منطقه ی طلائیه

                                                  عضویت: بسیج  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۴

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۲۷

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: پاسدار

                                                  عملیات: خیبر

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید مختار دولت جاوید

                         

                                          شهید مختار دولت جاوید

                                                  نام پدر: ابول

                                                  نام مادر: کیمیا مندکی

                                                  تحصیلات: ابتدایی

                                                  محل تولد: باغان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: جبهه آبادان

                                                  عضویت:  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آبدان

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۵

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۴

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: کشاورز

                                                  عملیات: کربلای ۴

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید ابراهیم خلیلی راد

                       

                                           شهید ابراهیم خلیلی راد

                                                  نام پدر: علی

                                                  نام مادر: بانو دهبوده

                                                  تحصیلات: دانش آموز

                                                  محل تولد: سرمستان

                                                  محل دفن: بهشت شهدای دوراهک

                                                  محل شهادت: جبهه شلمچه

                                                  عضویت:  بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیر

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۵۰

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۵/۲

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: کشاورز

                                                  عملیات: تک دشمن

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید جواد حاجیانی

                       

                                               شهید جواد حاجیانی

                                                  نام پدر: کمال

                                                  نام مادر: رحیمه کمالی

                                                  تحصیلات: دوم راهنمایی

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: جبهه ی جنوب

                                                  عضویت:  بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آبدان

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۳۷

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۷/۵

                                                  وضعیت تاهل: متاهل

                                                   تعداد فرزندان: ........

                                                  وضعیت اشتغال: پاسدار

                                                  عملیات: ثامن الائمه

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید گرگعلی چراغ زاده

                             

                                            شهید گرگعلی چراغ زاده

                                                  نام پدر: حسین

                                                  نام مادر: نرگس چر

                                                  تحصیلات: بی سواد

                                                  محل تولد: جاشک

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: چناره دشت ذهاب

                                                  عضویت:  ارتش جمهوری اسلامی آبدان

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۱

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۷/۴

                                                  وضعیت تاهل: متاهل

                                                   تعداد فرزندان: ........

                                                  وضعیت اشتغال: سرباز

                                                  عملیات: ........

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید امرالله تنگستانی

                            

                                             شهید امرالله تنگستانی

                                                  نام پدر: غفار

                                                  نام مادر: بانو یوسفی

                                                  تحصیلات: دانش آموز(دوم دبیرستان)

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت رضای آبدان

                                                  محل شهادت: اسکله مجیدیه ماهشهر

                                                  عضویت:  بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آبدان

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۴۷

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: دانش آموز

                                                  عملیات: ثامن الائمه

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید یوسف ترک

                           

                                                شهید یوسف ترک

                                                  نام پدر: علی

                                                  نام مادر: کلثوم

                                                  تحصیلات: ابتدایی

                                                  محل تولد: لوحک

                                                  محل دفن: بهشت شهدای دوراهک

                                                  محل شهادت: جبهه ی حاج عمران

                                                  عضویت: ارتش جمهوری اسلامی ایران

                                                   تاریخ تولد: ۱۳۳۹

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۳

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: سرباز

                                                  عملیات: .......

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید غلامرضا تاجیک

                                                           

                                             شهید غلامرضا تاجیک

                                                  نام پدر: محمود

                                                  نام مادر: بسی احمدی

                                                  تحصیلات: ابتدایی

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت کاظم آبدان

                                                  محل شهادت: مشرق دجله

                                                  عضویت: ارتش جمهوری اسلامی ایران

                                                   تاریخ تولد:۱۳۴۱

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۶

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: سرباز

                                                  عملیات: بدر

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب

شهید عالی پهلوزاده

                                                         

                                                                                       شهید عالی پهلوزاده

                                                  نام پدر: احمد

                                                  نام مادر: عالمه

                                                  تحصیلات: مکتب

                                                  محل تولد: آبدان

                                                  محل دفن: بهشت رضای آبدان

                                                  محل شهادت: جبه عین خوش

                                                  عضویت: بسیج

                                                   تاریخ تولد۱۳۳۰

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۸/۱۱

                                                  وضعیت تاهل: متاهل

                                                   تعداد فرزندان: ۳پسر،۲ دختر

                                                  وضعیت اشتغال: کاسب

                                                  عملیات: محرم

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب


شهید ابراهیم بردستانی

                           

                                           شهید ابراهیم بردستانی

                                                  نام پدر: خنجر

                                                  نام مادر: مرضیه

                                                   تحصیلات: دیپلم

                                                  محل تولد: سرمستان

                                                  محل دفن: بهشت شهدای دوراهک

                                                  محل شهادت: جبه آبادان

                                                  عضویت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیر

                                                   تاریخ تولد:۱۳۳۶

                                                  تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۷/۵

                                                  وضعیت تاهل: مجرد

                                                  وضعیت اشتغال: معلم

                                                  عملیات: ثامن الائمه

                                   وصیت نامه شهید و بقیه عکس ها در ادامه مطلب